तपशिल बमोजिमका रिक्त पदहरुमा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई अावेदन दिनुहुनका लागि अाव्हान ।
गोरखा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट
पालुङटार, गोरखा
सम्पर्क ९८५७६७६५५५
९८६७३७५२९८
९८४१८०९७०४