सूचना !

  • 20, April , 2019

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

  • 03, April , 2019
[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/04/Bolpatra-Swikritik-Garne-aasaeko-Suchana.pdf" download="all"]

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

  • 01, January , 2019
[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/01/Invitation-of-Bids.pdf" download="all"]

आवेदन दिनुहुनका लागि आव्हान ।

  • 08, September , 2018
तपशिल बमोजिमका रिक्त पदहरुमा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई अावेदन दिनुहुनका लागि अाव्हान ।गोरखा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटपालुङटार, गोरखासम्पर्क ९८५७६७६५५५९८६७३७५२९८९८४१८०९७०४