भर्ना को लागि अनलाईन आवेदन फारम भर्ना यहाँ क्लिक गर्नुहोस

  • 13, September , 2020
शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को पूर्ण शुल्किय कोटामा अध्यन गर्नका लागि आवेदन फारम भर्ना यहाँ क्लिक गर्नुहोस https://docs.google.com/forms/d/1f1oHa4aTAa0qH6R6n1yl1oCjdzn082rMsLwUQOYQnjs/edit

Notice for the Admission in Diploma in Geomatics,Electrical Engineering

[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/11/Admission-Result.pdf" download="all"]

सुचना !

  • 09, July , 2019

Diploma Level entrance fullpaying notice-2076 Final

  • 08, July , 2019
[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/07/Diploma-Level-entrance-fullpaying-notice-2076-Final.pdf" download="all"]

Diploma Level entrance schlorship notice -2076 Final

  • 08, July , 2019
[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/07/Diploma-Level-entrance-schlorship-notice-2076-Final.pdf" download="all"]

सूचना !

  • 20, April , 2019

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

  • 03, April , 2019
[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/04/Bolpatra-Swikritik-Garne-aasaeko-Suchana.pdf" download="all"]

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

  • 01, January , 2019
[embeddoc url="https://gpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2019/01/Invitation-of-Bids.pdf" download="all"]

आवेदन दिनुहुनका लागि आव्हान ।

  • 08, September , 2018
तपशिल बमोजिमका रिक्त पदहरुमा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई अावेदन दिनुहुनका लागि अाव्हान ।गोरखा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटपालुङटार, गोरखासम्पर्क ९८५७६७६५५५९८६७३७५२९८९८४१८०९७०४